Skip to main content

מדיניות פרטיות ותנאי שימוש

על ידי הרשמה, אתה מסכים למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש

המידע המסופק ב
אתר זה נועד לידע הכללי שלך בלבד ואינו תחליף
לייעוץ רפואי מקצועי או טיפול במצבים רפואיים ספציפיים.
פנה תמיד לייעוץ של הרופא שלך או אחר ספק שירותי בריאות
מוסמך עם כל שאלה שיש לך בנוגע למצב רפואי. ה
מידע באתר זה אינו נועד לאבחן, לטפל, לרפא או למנוע
מחלה כלשהי. לעולם אל תתעלם מייעוץ רפואי או תעכב בבקשתם בגלל
משהו שקראת באתר Natuvitz LLC. מוצר הנמכר באתר זה הוא
לשימוש אישי ולא למכירה חוזרת. כל ההזמנות המבוצעות דרך אתר זה
כפופות לאישור נטוביץ LLC, לפי שיקול דעתה הבלעדי. משמעות הדבר היא ש-Natuvitz
LLC רשאית לסרב לקבל, או לבטל, כל הזמנה, בין ש
אושרה ובין אם לאו, ללא אחריות כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו.

Natuvitz LLC שומרת לעצמה את הזכות להפסיק כל תוכנית או הצעה בכל עת. כדי לזרז הזמנות, אנו עשויים להחליף בקבוקים בגודל קטן יותר אם הכמות המוזמנת אינה זמינה. למרות שאנו עושים כל מאמץ להבטיח את דיוק כל המידע, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע תיקונים אם אכן מתרחשת שגיאה. המחירים כפופים לשינוי ועשויים להשתנות באינטרנט.

Natuvitz LLC שומרת לעצמה את הזכות להסיר בודקי בטא בכל זמן נתון.

Your Cart

Your cart is currently empty.
Click here to continue shopping.